Җир салымнарында үзгәрешләр көтелә

2022 елдан 382 санлы Федераль закон белән кертелгән җир урыннарына салым салу тәртибенә үзгәрешләр үз көченә керә.
Шулай итеп, җир контроле (күзәтчелеге) территориаль органнары ел саен салым органнарына оешмалар һәм физик затлар тарафыннан закон бозуларны бетерү турында бирелгән күрсәтмәләр турында белешмәләр тапшырачаклар: 
- авыл хуҗалыгы җитештерүе өчен авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләргә яки авыл хуҗалыгы кулланылышындагы зоналарга кертелгән җир урыннарын файдаланмау сәбәпле;
- шәхси торак төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, бакчачылык яки яшелчәчелек өчен билгеләнгән җир участокларын максатчан билгеләнеше (максатчан билгеләнеше буенча файдаланмау) буенча кулланмау сәбәпле, бу җирләрдән эшмәкәрлек эшчәнлегендә файдалану факты ачыкланган очракта.
Мондый җир урыннарына карата җир салымы буенча 0,3 проценттан  артмаган ташламалы ставканы куллану туктатыла. Аның буенча салым һәм аванс түләүләрен исәпләү “башка җирләр” өчен салым ставкасы буенча башкарылачак, ул 1,5 проценттан артмый. Мондый исәп-хисап җир мөнәсәбәтләре объектларын куллануга һәм саклауга карата мәҗбүри таләпләрне бозганнан соң, я мондый хокук бозулар ачыкланган көннән алып, вәкаләтле орган аларны бетерү фактын билгели торган айның беренче көненә кадәр кулланылачак.
Моннан тыш, мондый җир урыннары өчен Русия Салым кодексының 396 статьясының 17 пунктына ярашлы, салым түләүче  физик затлар өчен билгеләнгән җир салымының еллык ун процент үсешен чикләүләр, хәтта ачыкланган җитешсезлекләрне бетерүгә кадәр кулланылмаячак.
Югарыда санап үтелгән нормалар җирдән файдалануны икътисадый стимуллаштыруга һәм җир салымы буенча ташламалы ставкаларны куллану шартларын төгәлләштерүгә юнәлдерелгән.
Руслан Галләмов, 
район прокуроры ярдәмчесе.

Фотографии: 

Подписаться на ежедневную подборку новостей